سایت جی اس ام سورس

تاریخ تاسیس : کریسمس سال 2018
هدف : انتشار آموزش های مفهومی و پروژه های برنامه نویسی

جی اس ام سورس از زیر مجموعه جی اس ام دولوپرز سایت شخصی جناب آقای صوری مقلب به (ILYA20) مدیر و موسس جی اس ام دولوپرز هست و در این سایت موارد آموزشی مرتبط با دنیای جی اس ام را جهت رشد علوم کاربران با توجه به برداشت ها و تجربیات شخصی ارائه خواهند داد.

با تشکر : مدیریت جی اس ام سورس